Harmonogram konsultacji 2022/2023

Harmonogram konsultacji nauczycieli w I semestrze roku szk. 2023/2024


Harmonogram konsultacji – komisja przedmiotów humanistycznych

Harmonogram konsultacji – komisja przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Harmonogram konsultacji – komisja języków obcych

Harmonogram konsultacji – komisja przedmiotów zawodowych

Harmonogram konsultacji – komisja religii

Harmonogram konsultacji – pedagog, psycholog i nauczyciele wspomagający