Kadra pedagogiczna

Dyrekcja szkoły

 1. mgr Bożena Weronika Dzitowska – dyrektor szkoły
 2. mgr inż. Jolanta Braniewska – wicedyrektor
 3. mgr Małgorzata Kujawska – wicedyrektor
 4. mgr inż. Paweł Białecki – wicedyrektor

Nauczyciele

 1. Augustyniak Mariusz – nauczyciel religii
 2. Adamuszewska Marta – nauczyciel języka angielskiego
 3. Białecki Paweł – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 4. Bojarski Marek – nauczyciel religii
 5. Borzym Barbara – nauczyciel geografii
 6. Braniewska Jolanta – nauczyciel chemii
 7. Brzeska Ewelina – nauczyciel języka angielskiego
 8. Ciosek Daria – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 9. Dąbrowska Agnieszka – pedagog szkolny
 10. Dzitowska Bożena Weronika – nauczyciel języka polskiego
 11. Gajewska Anna – nauczyciel języka polskiego
 12. Gloch Piotr – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 13. Głowacka Anna – nauczyciel języka rosyjskiego
 14. Golacik Olga – nauczyciel wspomagający
 15. Goszczyńska Wioletta – nauczyciel języka angielskiego
 16. Górna Ewelina – nauczyciel języka polskiego
 17. Grala Beata – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 18. Grzelak Anna – nauczyciel języka rosyjskiego
 19. Grzelecka Anna – nauczyciel matematyki
 20. Grzymała Emilia – nauczyciel języka angielskiego
 21. Grzymała Krzysztof – nauczyciel języka angielskiego
 22. Honczar Renata – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 23. Iwanowska – Maliszewska Agata – psycholog
 24. Jóźwiak Jan – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
 25. Kacperska Urszula -nauczyciel religii
 26. Kołodziejska Dorota – pedagog
 27. Konarzewski Paweł – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 28. Korcz Anna – nauczyciel biologii
 29. Kowalska Katarzyna – nauczyciel języka niemieckiego
 30. Kozłowska Joanna – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 31. Krzywkowska Katarzyna – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 32. Kujawska Małgorzata – nauczyciel języka francuskiego
 33. Kułakowska Iwona – nauczyciel języka angielskiego
 34. Leszczyńska Małgorzata – nauczyciel języka polskiego
 35. Leśkiewicz Monika – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 36. Lipińska Katarzyna – nauczyciel matematyki
 37. Marciszewski Jarosław nauczyciel historii
 38. Markowska Anna – nauczyciel informatyki
 39. Matuszewska Małgorzata – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 40. Michalak Beata – nauczyciel wychowania fizycznego
 41. Nowicka Agnieszka – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości
 42. Ofierska Ewa – nauczyciel języka niemieckiego
 43. Osuch Paweł – nauczyciel wychowania fizycznego i geografii
 44. Pawlak Jolanta – nauczyciel matematyki
 45. Pęcherzewska Krystyna – nauczyciel wychowania fizycznego
 46. Piotrowski Igor – nauczyciel wychowania fizycznego
 47. ks. Raczkowski Mariusz – -nauczyciel religii
 48. Rutkowska Renata – nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowania fizycznego
 49. Rutkowski Mateusz – nauczyciel wychowania fizycznego
 50. Rychter Monika – nauczyciel wspomagający
 51. Sadowski Robert – nauczyciel matematyki
 52. Salak Anna – nauczyciel matematyki
 53. Sajnog Ewa – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 54. Siuda Bogumiła – nauczyciel historii i wiedzy o kulturze
 55. Skorupka Artur – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
 56. Skowrońska Katarzyna – nauczyciel języka rosyjskiego
 57. Skwarska Alina – nauczyciel wychowania fizycznego
 58. Sokołowski Ireneusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 59. Szóstak Ewa – nauczyciel chemii i podstaw przedsiębiorczości
 60. Szulc Iga – nauczyciel matematyki
 61. Szymańska Katarzyna – nauczyciel języka polskiego
 62. Szymański Rafał – nauczyciel muzyki
 63. Ważyńska Małgorzata – nauczyciel biologii
 64. Wierzbicka Edyta – nauczyciel fizyki
 65. Wiśniewska Joanna – nauczyciel języka angielskiego
 66. Witkowska Joanna – nauczyciel bibliotekarz
 67. Wysocka Kamila – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 68. Zaporowicz Sebastian – nauczyciel wychowania fizycznego
 69. Zielonka Wojciech – nauczyciel matematyki i informatyki
 70. Zwierzchlewska Katarzyna – nauczyciel języka rosyjskiego
 71. Żakowska Joanna – nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego
 72. Żochowska Kalina – nauczyciel języka polskiego
 73. Żochowski Piotr – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa