Harmonogram rekrutacji

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Szczegóły w linku poniżej ⇊

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol


Link do rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2021/2022

https://nabor.pcss.pl/plonsk