Dr Leon Rutkowski – patron szkoły

Film o patronie szkoły w 160 rocznicę urodzin.

Wybitny naukowiec i płoński działacz społeczny, urodził się w roku 1862 w Turowie pod Płockiem. Płockie gimnazjum, do którego uczęszcza Rutkowski jest jak wszystkie szkoły w tamtym okresie narzędziem rusyfikacji młodzieży polskiej, która uświadamiając sobie krzywdę narodową zaczyna grupować się w kółkach konspiracyjnych. Uczniowie, a wśród nich Rutkowski, stawiają sobie takie zadania, jak oświata ludu i jego uświadomienie narodowe. Pracę rozpoczętą w szkole średniej kontynuuje Rutkowski w czasie studiów uniwersyteckich na wydziale lekarskim, biorąc czynny udział w kółkach oświaty ludowej i utrzymując kontakt z ludnością we wsi rodzinnej. Po uzyskaniu dyplomu osiedla się na stałe w Płońsku, gdzie wkrótce zdobywa rozległą praktykę lekarską, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej. Dr Rutkowski nie zaniechał jednak pracy naukowej, szczególną uwagę zwracał na niedorozwój fizyczny służby folwarcznej, wynikający za złych warunków bytowych. Zajmuje się również pomiarami antropologicznymi i należy do najwybitniejszych przedstawicieli antropologii polskiej swoich czasów. W 1903 r. Krakowska Akademia Umiejętności zaprasza go do grona swych współpracowników, a następnie wydaje jego prace z dziedziny antropologii i archeologii.

Po śmierci dr-a Jana Jędrzejewicza, który prowadził stację meteorologiczną, dr Rutkowski nie rezygnuje z działalności społeczno-narodowej. Aresztowany dwukrotnie przebywa w Cytadeli i na Pawiaku, a nawet zostaje skazany na wywiezienie w głąb Rosji za to, że zażądał wprowadzenia języka polskiego do urzędów i sądów gminnych. Do wykonania wyroku jednak nie doszło i dr Rutkowski wraca do swojej pracy. A jest jej bardzo dużo:

kursy wieczorowe dla rzemieślników,

Polska Macierz Szkolna,

Szkoła Rolniczo-ogrodnicza dla dzieci okolicznych chłopów,

Kołka Rolnicze,

Towarzystwo Wzajemnego kredytu,

założenie sklepu spółdzielczego „Brzask”

i utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku.

Gorącym pragnieniem Leona Rutkowskiego było założenie gimnazjum w Płońsku, ale zostało ono zrealizowane już po śmierci doktora, który umiera w 1917r. w Płońsku.

„… Ślubujemy poświęcenie wszystkich naszych sił i zdolności dla Polski …” to Jego słowa, a idea zawarta w nich towarzyszyła Mu od wczesnej młodości do końca życia.

Zdjęcia związane z patronem i jego rodziną