Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

01.09.2021 Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
01.09.2021–16.01.2022 I semestr
17.01.2022–24.06.2022 II semestr
11.11.2021 Narodowe Święto Niepodległości
16.11.2021Dzień Patrona
11.2021 Próbne matury i egzaminy zawodowe
22.12.2021 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
23.12.2021–31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna
31.01.2022–13.02.2022 Ferie zimowe
14.01.2022 Wystawienie ocen śródrocznych
14.04.2022–19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
01.04.2022 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych klas programowo najwyższych
22.04.2022 Wystawienie ocen rocznych klas programowo najwyższych
29.04.2022 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych kończących się egzaminem maturalnym
01.05.2022 Święto Pracy
03.05.2022 Święto Konstytucji 3 Maja
04.05.2022
23.05.2022
Egzaminy maturalne – sesja główna
27.05.2022 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
15.06.2022 Wystawienie ocen rocznych
24.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
25.06.2022–31.08.2022 Ferie letnie
05.07.2022 Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego
23.08.2022
Egzamin maturalny – termin poprawkowy

Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dla III Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 2:

 • 2 listopada  2021 (wtorek) –  dzień po dniu Wszystkich Świętych
 • 12 listoada 2021 (piątek)
 • 7 stycznia 2022 (piątek)
 • 2 maja 2022 roku (poniedziałek)
 • 4 maja 2022 roku (środa) – egzamin maturalny z języka polskiego
 • 5 maja 2022 roku (czwartek) – egzamin maturalny z matematyki
 • 6 maja 2022 roku (piątek) – egzamin maturalny z języka angielskiego (poziom podstawowy)
 • 17 czerwca 2022 (piątek) – dzień po Bożym Ciele

Dla Branżowej Szkoły I stopnia:

 • 2 listopada  2021 (wtorek) –  dzień po dniu Wszystkich Świętych
 • 12 listoada 2021 (piątek)
 • 7 stycznia 2022 (piątek)
 • 2 maja 2022 roku (poniedziałek)
 • 6 maja 2022 roku (piątek) – egzamin maturalny z języka angielskiego (poziom podstawowy)
 • 17 czerwca 2022 (piątek) – dzień po Bożym Ciele

Harmonogram zebrań z rodzicami:

7 WRZEŚNIA (wtorek) 2021 ROKUzebranie organizacyjne

9 LISTOPADA (wtorek) 20201 ROKU – zebranie informacyjne

Przekazanie rodzicom informacji o bieżących wynikach nauczania i zachowania uczniów.

 4 STYCZNIA (wtorek) 2022 ROKUzebranie informacyjne

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych.

22 LUTEGO (wtorek) 2022 ROKU

Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2020/2021. Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej. Przekazanie informacji o bieżących wynikach nauczania i zachowania uczniów.

5 KWIETNIA (wtorek) 2022 ROKUzebranie informacyjne

Przekazanie informacji o bieżących wynikach nauczania i zachowania uczniów. Poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych uczniów klas maturalnych.

31 MAJA (wtorek) 2022  ROKUzebranie informacyjne

Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych.

Zebrania z wychowawcami rozpoczynają się o godz. 16.30. W czasie zebrań wszyscy nauczyciele zobowiązani są do obecności w szkole od godz. 16.30 do 17.30 w celu umożliwienia rodzicom kontaktu indywidualnego z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

UWAGA! Terminy dodatkowych spotkań z rodzicami wychowawcy ustalają (po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły) w zależności od potrzeb klasy.

Terminy praktyk zawodowych

4 – 29 października 2021 r. – dla uczniów klas trzecich technikum po szkole podstawowej

8 listopada – 3 grudnia 2021 r. – dla uczniów klas trzecich po gimnazjum

Egzaminy zawodowe

Sesja I Zima 2022 (styczeń – luty 2022)

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2022 – do 15 września 2021 r.

Termin główny: 10 – 23 stycznia 2022 r. Część pisemna 11 – 15 stycznia 2022r.

Część praktyczna model „d” 10 stycznia 2022 r. model „dk” 17 -22 stycznia 2022 r. Harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 1 model „w”, „wk” 11 – 23 stycznia 2022 r. Harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 1

Termin dodatkowy: 1 – 2 lutego 2022 r. Część pisemna 1 lutego 2022 r. Część praktyczna model „d” 2 lutego 2022 r. model „dk” 2 lutego 2022 r. model „w”, „wk” 2 lutego 2022 r.

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji styczeń – luty 2022 – 31 marca 2022 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji styczeń – luty 2022 oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji styczeń – luty 2022 – 7 kwietnia 2022 r.

Sesja II Lato 2022 (czerwiec – lipiec 2022)

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022 – do 7 lutego 2022r.

W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzamin w sesji styczeń – luty 2022 – do 7 kwietnia 2022 r.

Termin główny: 1 – 19 czerwca 2022 r.

Część pisemna 2 – 7 czerwca 2022 r. Część praktyczna model „d” 1 czerwca 2022 r. model „dk” 8 – 19 czerwca 2022 r. Harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 1 model „w”, „wk” 1– 19 czerwca 2022 r. Harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 1

Termin dodatkowy: 22 – 29 czerwca 2022 r. Część pisemna 22 czerwca 2022r.

Część praktyczna model „d” 23 czerwca 2022 r. model „dk” 29 czerwca 2022 r. model „w”, „wk” 29 czerwca 2022 r.

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec – lipiec 2022 31 sierpnia 2022 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji czerwiec – lipiec 2022 oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji czerwiec – lipiec 2022 – 7 września 2022r.