Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

01.09.2022 Inauguracja roku szkolnego 2022/2023
01.09.2022–22.12.2022 I semestr dla klas programowo najwyższych
02.01.2023–28.04.2023 II semestr dla klas programowo najwyższych
01.09.2022–13.01.2023 I semestr dla pozostałych klas
16.01.2023-
23.06.2023
II semestr dla pozostałych klas
11.11.2022 Narodowe Święto Niepodległości
16.11.2022Dzień Patrona
11.2022 Próbne matury i egzaminy zawodowe
02.12.2022 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
5-6.12.2022Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych
22.12.2022 Wystawienie ocen śródrocznych
22.12.2022Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych pozostałych klas
23.12.2022–31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna
2-3.01.2023Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych pozostałych klas
13.01.2023 Wystawienie ocen śródrocznych pozostałych klas
13.02.2023–26.02.2023 Ferie zimowe
06.04.2023–11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
01.04.2023Wystawienie przewidywanych ocen rocznych klas programowo najwyższych
22.04.2023Wystawienie ocen rocznych klas programowo najwyższych
28.04.2023 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych kończących się egzaminem maturalnym
01.05.2023 Święto Pracy
03.05.2023 Święto Konstytucji 3 Maja
04.05.2023 23.05.2023 Egzaminy maturalne – sesja główna
10.05.2023 22.05.2023 Egzaminy ustne (bez 14 i 21.05)
02.06.2023 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
5-6.06.2023Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych
16.06.2023 Wystawienie ocen rocznych (piątek)
23.06.2023Uroczyste zakończenie roku szkolnego
24.06.2023–31.08.2023 Ferie letnie
05.07.2023 Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego
21.08.2023 Egzamin maturalny – termin dodatkowy ustny
22.08.2023 Egzamin maturalny – termin poprawkowy pisemny
23.08.2023 Egzamin maturalny – sesja poprawkowa
25, 28, 29.08.23Egzaminy poprawkowe

Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dla III Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 2:

 • 31 października  2022 (poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych)
 • 16 listopada 2022 (środa Dzień Patrona Szkoły)
 • 2 stycznia 2023 (poniedziałek)
 • 2 maja 2023 roku (wtorek)
 • 4 maja 2023 roku ( czwartek ) – egzamin maturalny z języka polskiego
 • 5 maja 2023 roku ( piątek ) – egzamin maturalny z matematyki
 • 8 maja 2023 roku (poniedziałek) – egzamin maturalny z języka angielskiego (poziom podstawowy)
 • 9 maja 2023 roku (wtorek)
 • 9 czerwca 2023 (piątek) – dzień po Bożym Ciele

Dla Branżowej Szkoły I stopnia:

 • 31 października  2022 (poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych)
 • 16 listopada 2021 (środa Dzień Patrona Szkoły)
 • 2 stycznia 2023 (poniedziałek)
 • 2 maja 2023 roku (wtorek)
 • 9 czerwca 2023 (piątek) – dzień po Bożym Ciele

Harmonogram zebrań z rodzicami:

13 WRZEŚNIA 2022 ROKU (wtorek)zebranie informacyjne

25 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU (wtorek)

Poinformowanie o bieżących ocenach i zachowaniu uczniów

22 LISTOPADA 2022 ROKU (wtorek)

Poinformowanie o bieżących ocenach i zachowaniu uczniów

6 GRUDNIA 2022 ROKU (wtorek)

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych dla uczniów klas programowo najwyższych oraz o bieżących ocenach i zachowaniu uczniów pozostałych klas

3 STYCZNIA 2023 ROKU (wtorek)

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych dla uczniów pozostałych (fakultatywnie również dla rodziców klas programowo najwyższych)

7 LUTEGO 2023 ROKU (wtorek)

Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/2023. Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej. Przekazanie informacji o bieżących wynikach nauczania i zachowania uczniów.

4 KWIETNIA 2023 ROKU (wtorek)

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach końcowych dla uczniów klas programowo najwyższych oraz o bieżących ocenach i zachowaniu uczniów pozostałych klas

6 CZERWCA 2023  ROKU (wtorek)

Poinformowanie o bieżących wynikach nauczania i zachowania uczniów.

Zebrania z wychowawcami rozpoczynają się o godz. 16.30. W czasie zebrań wszyscy nauczyciele zobowiązani są do obecności w szkole od godz. 16.30 do 17.30 w celu umożliwienia rodzicom kontaktu indywidualnego z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

UWAGA! Terminy dodatkowych spotkań z rodzicami wychowawcy ustalają (po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły) w zależności od potrzeb klasy.

Terminy praktyk zawodowych

3 – 28 października 2022 r. – dla uczniów klas czwartych technikum

4TBH, 4TI

7 listopada – 2 grudnia 2022 r. – dla uczniów klas trzecich technikum

3TBE, 3TH, 3TI

Egzaminy zawodowe

Sesja I Zima 2023 (styczeń – luty 2023)

Termin składania deklaracji na sesję 2023 Zima: do 15 września 2022 r.

 Termin główny: 9 – 21 stycznia 2023 r. Część pisemna  14 stycznia 2023 r.

Część praktyczna model „dk” 16– 21 stycznia 2023 r.

BUD 14-15.01.2023r.

INF.03-18-19.01.2023

HAN.02-11.01 2023

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2023 Zima 31 marca 2023 r.

Data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Zima oraz jako data wydania dyplomów zawodowych dla sesji 2023 Zima oraz jako data zdania egzaminu zawodowego w tej sesji 31 marca 2023 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Zima oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2023 Zima do 7 kwietnia 2023 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 28 kwietnia 2023 r. 26 maja 2023 r. Dyplomy dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończą szkołę 28 kwietnia 2023 r., będą wydawane na indywidualny wniosek absolwenta, złożony zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia o drukach od 26 maja 2023 r.

Sesja II Lato 2023 (czerwiec – lipiec 2023)

Termin składania deklaracji na sesję 2023 Lato: do 7 lutego 2023 r.

 W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2023 Zima – do 7 kwietnia 2023 r.

Termin główny: 1 – 18 czerwca 2023 r. Część pisemna 4 czerwca 2023 r. Część praktyczna model „d” 1 czerwca 2023 r. model „w”, „wk” i „dk” 1 – 18 czerwca 2023 r. Harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 1 Termin dodatkowy: 28 – 29 czerwca 2023 r. Część pisemna 28 czerwca 2023 r. Część praktyczna model „d” 29 czerwca 2023 r. model „w”, „wk” i „dk” 29 czerwca 2023 r. ( konkretne terminy zostaną podane po uzgodnieniach z egzaminatorami)

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2023 Lato 31 sierpnia 2023 r.

 Data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Lato oraz jako data wydania dyplomów zawodowych dla sesji 2023 Lato oraz jako data zdania egzaminu zawodowego w tej sesji 31 sierpnia 2023 r

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Lato oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2023 Lato do 8 września 2023 r