Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

04.09.2023 Inauguracja roku szkolnego 2023/2024
04.09.2023–12.01.2024 I semestr dla klas programowo najwyższych
29.01.2024–26.04.2024 II semestr dla klas programowo najwyższych
04.09.2023–12.01.2024 I semestr dla pozostałych klas
29.01.2024–21.06.2024 II semestr dla pozostałych klas
11.11.2023 Narodowe Święto Niepodległości
17.11.2023Dzień Patrona
11.2023 Próbne matury i egzaminy zawodowe
22.12.2023 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
23.12.2023–31.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna
04.01.2024Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych
12.01.2024 Wystawienie ocen śródrocznych
15.01.2024–28.01.2024 Ferie zimowe
28.03.2024–02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
05.04.2024Wystawienie przewidywanych ocen rocznych klas programowo najwyższych
19.04.2024Wystawienie ocen rocznych klas programowo najwyższych
26.04.2024 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych kończących się egzaminem maturalnym
01.05.2024 Święto Pracy
03.05.2024 Święto Konstytucji 3 Maja
07.05.2024 21.05.2024 Egzaminy maturalne – sesja główna
09.07.2024Rozdanie świadectw dojrzałości
29.05.2024 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
04.06.2024Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych
14.06.2024 Wystawienie ocen rocznych (piątek)
21.06.2024Uroczyste zakończenie roku szkolnego
22.06.2024–31.08.2024 Ferie letnie
09.07.2024 Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego
10-12.06.2024 Egzamin maturalny – termin dodatkowy ustny
3-17.06.2024 Egzamin maturalny – termin poprawkowy pisemny
20-21.08.2024 Egzamin maturalny – sesja poprawkowa
25, 28, 29.08.24Egzaminy poprawkowe

Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dla III LO, Technikum Nr 2 oraz Branżowej Szkoły I stopnia:

  • 2 – 3 listopada 2023 (czwartek, piątek po Dniu Wszystkich Świętych)
  • 10 listopada 2023 (piątek, przed Narodowym Świętem Niepodległości)
  • 2 maja 2024 roku (czwartek, dzień przed Świętem 3 Maja)
  • 7, 8, 9, 10, 13 maja 2024 roku – (wtorek – piątek, poniedziałek egzamin maturalny 2024)
  • 31 maja 2024 (piątek dzień po Bożym Ciele)

Harmonogram zebrań z rodzicami:

12 WRZEŚNIA 2023 ROKU (wtorek)zebranie informacyjne

17 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU (wtorek)

Poinformowanie o bieżących ocenach i zachowaniu uczniów

14 LISTOPADA 2023 ROKU (wtorek)

Poinformowanie o bieżących ocenach i zachowaniu uczniów

4 STYCZNIA 2024 ROKU (czwartek)

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych dla uczniów

13 LUTEGO 2024 ROKU (wtorek)

Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2023/2024. Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej. Przekazanie informacji o bieżących wynikach nauczania i zachowania uczniów.

12 MARCA 2024 ROKU (wtorek)

Konsultacje indywidualne z rodzicami uczniów

9 KWIETNIA 2024 ROKU (wtorek)

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach końcowych dla uczniów

4 CZERWCA 2024  ROKU (wtorek)

Poinformowanie o bieżących wynikach nauczania i zachowania uczniów.

Zebrania z wychowawcami rozpoczynają się o godz. 16.30. W czasie zebrań wszyscy nauczyciele zobowiązani są do obecności w szkole od godz. 16.30 do 17.30 oraz w terminach umówionych z nauczycielami (konsultacje)

UWAGA! Terminy dodatkowych spotkań z rodzicami wychowawcy ustalają (po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły) w zależności od potrzeb klasy.

Terminy praktyk zawodowych

2 – 27 października 2023 r. – dla uczniów klas czwartych technikum

4TBH, 4TI

kwiecień 2024 r. – dla uczniów klas trzecich technikum

3TBE, 3TH, 3TI

Egzaminy zawodowe

Sesja I semestr

Zima 2023 (styczeń – luty 2023)

Termin składania deklaracji na sesję Zima: do 15 września 2023 r.

 Termin główny: 10-15 stycznia 2024 r. Część pisemna  10-15 stycznia 2024

Część praktyczna model „dk” 9-20 stycznia 2024 r.

BUD.11-15.01.2024r.

INF.03-15-18.01.2024

HAN.02-10-13.01 2024

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2023 Zima 31 marca 2024 r.

Data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 Zima oraz jako data wydania dyplomów zawodowych dla sesji 2023 Zima oraz jako data zdania egzaminu zawodowego w tej sesji 31 marca 2024r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Zima oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2023 Zima do 7 kwietnia 2024 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 28 kwietnia 2024 r. 26 maja 2024 r. Dyplomy dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończą szkołę 28 kwietnia 2024 r., będą wydawane na indywidualny wniosek absolwenta, złożony zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia o drukach od 26 maja 2024 r.

Sesja II semestr

Lato (czerwiec – lipiec 2024)

Termin składania deklaracji na sesję Lato: do 7 lutego 2024 r.

 W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2023 Zima – do 7 kwietnia 2023 r.

Termin główny: 1 – 18 czerwca 2023 r. Część pisemna 4-10 czerwca 2024 r. Część praktyczna model „d” 3 czerwca 2024 r. model „w”, „wk” i „dk” 3-19 czerwca 2024 r. Termin dodatkowy: 28 – 29 czerwca 2024 r. Część pisemna 28 czerwca 2024 r. Część praktyczna model „d” 29 czerwca 2024 r. model „w”, „wk” i „dk” 29 czerwca 2024 r. ( konkretne terminy zostaną podane po uzgodnieniach z egzaminatorami)

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2023 Lato 30 sierpnia 2024 r.

 Data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji Lato oraz jako data wydania dyplomów zawodowych dla sesji 2024 Lato oraz jako data zdania egzaminu zawodowego w tej sesji 31 sierpnia 2024 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji Lato oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji Lato do 8 września 2024 r