Szkolne koło PCK

SK PCK – Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zespole Szkół nr 2 w Płońsku

SK PCK – Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zespole Szkół nr 2 w Płońsku powstało w roku szkolnym 2006/2007, realizując w ten sposób oczekiwania młodzieży związane z działalnością na rzecz potrzebujących ludzi. Naszym działaniom towarzyszą słowa Janusza Korczaka:

„Jestem nie po to,
aby mnie kochano i podziwiano,
ale po to bym działał i kochał,
obowiązkiem otoczenia
nie jest pomagać mnie,
ale to ja mam obowiązek
troszczenia się o świat i człowieka”

Kierujemy się zasadami wynikającymi z Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności, niezależności, dobrowolności, jedności, powszechności.

Plan pracy naszego koła, ukierunkowany jest na:

  • pomoc socjalną dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej związanej z niepełnosprawnością, chorobą, starością, uzależnieniem, ofiarami klęsk żywiołowych powodzi, trzęsienia ziemi
  • udział w międzynarodowych akcjach pomocy Czerwonego Krzyża, pomoc cudzoziemcom
  • propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i zachęcanie do zostania dawcą szpiku kostnego
  • promocję zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia
  • ratownictwo i pierwszą pomoc
  • upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego MPH