Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia rok szkolny 2023_2024

Liceum Ogólnokształcące

Klasa matematyczno-informatyczna z rysunkiem technicznym

Rozszerzenia: matematyka, informatyka, jęz. angielski

Klasa biologiczno-chemiczna z ratownictwem medycznym

Rozszerzenia: biologia, chemia

Klasa językowa z kulturoznawstwem

Rozszerzenia: jęz. angielski, II jęz. obcy, geografia

Klasa humanistyczna edukacją prawno-medialną

Rozszerzenia: jęz. polski, wos, jęz. angielski


Technikum

Technik budownictwa

Rozszerzenie: jęz. angielski

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Rozszerzenie: jęz. angielski

Technik handlowiec

Rozszerzenie: jęz. angielski

Technik informatyk

Rozszerzenie: jęz. angielski

Technik programista

Rozszerzenie: matematyka


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Sprzedawca


Języki obce do wyboru:

język angielski – LO, Technikum

język francuski – LO, Technikum

język hiszpański – LO

język niemiecki – LO, Technikum

język rosyjski – LO, Technikum