Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia rok szkolny 2022_2023

Liceum Ogólnokształcące

Klasa matematyczno-informatyczna

Rozszerzenia: matematyka, informatyka, j. angielski

Klasa biologiczno-chemiczna

Rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka.

Klasa językowa (lingwistyczna)

Rozszerzenia: j. angielski, II j. obcy (rozszerzane będą dwa języki, które wybierze największa ilość uczniów), j. polski lub geografia

Klasa humanistyczna

Rozszerzenia: j. polski, historia, wos


Technikum

Technik budownictwa

Rozszerzenie: j. angielski

Technik robót wykończeniowych w budownictwie – nowość!

Rozszerzenie: j. angielski

Technik handlowiec

Rozszerzenie: j. angielski

Technik informatyk

Rozszerzenie: j. angielski

Technik programista – nowość!

Rozszerzenie: matematyka


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Sprzedawca


Języki obce do wyboru:

język angielski

język francuski

język hiszpański

język niemiecki

język rosyjski