Stypendia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szk. 2023/2024

W Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Delegatury Ciechanowskiej Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Zespół Szkół Nr2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku reprezentowało dwóch uczniów. Kacper Smardzewski z klasy 2 M uzyskał najwyższą średnią ocen – 6.0 w III Liceum Ogólnokształcącym w ZS nr 2, a Sebastian Sobierański z klasy 3 TI Technikum informatycznego uzyskał najwyższą średnią ocen – 5,30 w II Technikum w ZS nr 2 w Płońsku.
W tej uroczystej chwili naszym wspaniałym stypendystom towarzyszyła Pani Dyrektor Bożena Dzitowska.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Stypendium Zawodowe w roku szk. 2020/2021

„Mazowsze – Stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
Miło nam poinformować, że w tym roku szkolnym 2020/2021 po raz kolejny 6 uczniów naszej szkoły znalazło się na liście stypendystów Urzędu Marszałkowskiego.

Uczniowie Stypendyści w roku szkolnym 2020/2021:
1. Igor Karwowski klasa 4TI
2. Alan Masiak klasa 4TIE
3. Bartłomiej Pantow klasa 4TIE
4. Jakub Pydynowski klasa 3TI1
5. Krzysztof Tomaszewski klasa 4TI
6. Jakub Zadrożny klasa 3TI1
Projekt „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” przeznaczony jest dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim, w ramach VI edycji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3. W tym roku 6 uczniów z Technikum Informatycznego uzyskało wysokie średnie, co najmniej 4,75 i więcej z przedmiotów ogólnokształcących oraz oceny celujące z przedmiotów zawodowych. Po wykonaniu projektów informatycznych otrzymają stypendia zawodowe, każdy w wysokości 5.000 zł.
Opiekunem wszystkich sześciu stypendystów z Technikum Informatycznego jest Pani Renata Honczar, nauczyciel przedmiotów zawodowych: witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych oraz administrowanie bazami danych, która jest dwukrotną laureatką nagrody opiekuna roku za wyróżnione projekty uczniowskie na forum województwa mazowieckiego.
Stypendia są udzielane w celu umożliwienia rozwoju pasji zawodowych uczniom z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych i pragnących pogłębiać swoje umiejętności. Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze!


Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szk. 2020/2021

Z wielką przyjemnością informujemy, że czworo uczniów naszej szkoły otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągniecie bardzo wysokich wyników  w nauce w roku szkolnym 2019/2020.  

Są to: Kinga Przygódzka z klasy II J i Aleksandra  Sobiesiak z klasy III M (III Liceum Ogólnokształcące) oraz Weronika Głodowska z klasy II TBH i Bartłomiej Pantow z klasy IV TIE (Technikum nr 2).  

W imieniu całej społeczności szkolnej ZS nr 2 w Płońsku uczniom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy.  


Stypendia Zawodowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szk. 2019/2020

06.03.2020r. w Ciechanowie odbyło się spotkanie tegorocznych laureatów stypendialnych realizowane przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach programów: „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” oraz „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”.

Wśród najzdolniejszych uczniów z Mazowsza znaleźli się uczniowie z naszej szkoły. Filip Niedziałkowski i Kamil Ziółek z klasy IVTI Technikum Informatycznego. Opiekunem uczniów po raz kolejny jest p. Renata Honczar, która w poprzednim roku miała 6 stypendystów z technikum informatycznego. W zaszczytnym gronie znalazła się też uczennica Daria Kosińska z IV TH z Technikum Handlowego, której opiekunem jest p. Ireneusz Sokołowski.

Nasi stypendyści

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręczył 110 uczniom w tym 65 ze szkół zawodowych i 45 z liceum i technikum dyplomy uprawniające ich do odebrania stypendium. Każdy ze stypendystów otrzyma stypendium zawodowe w wysokości 5000 zł, w zamian musi zrealizować ponadprogramowy projekt stypendialny, związany ze swoimi pasjami i profilem kształcenia.

Gratulacje dla naszych stypendystów.


Dwa stypendia Prezesa Rady Ministrów

5 grudnia 2019 roku  wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów uczniom z rejonu Delegatury Ciechanowskiej Kuratorium Oświaty w Warszawie. W wydarzeniu zorganizowanym w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze uczestniczyli Dorota Skrzypek – Mazowiecka Wicekurator Oświaty, Anna Cicholska – posłanka na Sejm IX kadencji oraz senator Jan Maria Jackowski.
Z naszej szkoły stypendia otrzymali: Aleksandra Sobiesiak z klasy 2M oraz Filip Niedziałkowski z klasy 4TI.

Stypendyści z Dyrekcją

Stypendia zawodowe

W roku szkolnym 2019/2020 mamy 2 stypendystów z klasy 4TI Technikum Informatycznego: Filip Niedziałkowski i Kamil Ziółek oraz Darię Kosińską z IV TH w ramach projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych” 

Adres strony internetowej, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące projektu: https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/o-projekcie

Prace stypendystów 2019/2020

Wojciech Karpiński E-SKLEP praca została nagrodzona w konkursie Opiekun Stypendysty 2019

W roku szkolnym 2018/2019 po raz kolejny uczniowie naszej szkoły otrzymali stypendia dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3. Projekt „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Stypendia są udzielane w celu umożliwienia rozwoju zawodowego uczniom szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych i ogólnych.

Opiekunem 6 stypendystów była Pani Renata Honczar nauczyciel przedmiotów zawodowych: Witryny i aplikacje internetowe, Systemy baz danych oraz Administrowanie bazami danych.

Uczniowie realizowali następujące projekty:

  • Wojciech Karpiński  – Projektowanie, tworzenie, edytowanie administrowanie oraz aktualizowanie strony internetowej responsywnego e-sklepu Wojshop.pl

Strona internetowa sklepu Wojshop.pl  została zaprezentowana na forum uczniów klas informatycznych szkoły podczas Dni Otwartych.

  • Dominik Cendrowski – Nauka i doskonalenie umiejętności tworzenia grafiki komputerowej na strony internetowe przy wykorzystaniu programów graficznych.

W czasie realizacji projektu uczeń tworzył responsywne struktury szkieletu strony WWW. Edytował,   retuszował grafik ze względu na tematykę, styl, i charakter strony internetowej. Aktualizował informacje graficzne w galeriach stron internetowych oraz kanałach RSS.

  • Rafał Kacper Gryszpanowicz – Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tworzenia i administracji stron internetowych.

Celem projektu było administrowanie stronami internetowymi oraz ich zastosowanie w działalności gospodarczej na przykładzie edukacyjnej strony www dla uczniów.

  • Angelika Mikołajczyk – Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tworzenia i projektowania grafiki dla klientów stron internetowych.

Uczennica poszerzała wiedzę i umiejętności w zakresie grafiki wektorowej oraz grafiki rastrowej, analizowała potrzeby rynku, zapoznała się z informacjami o wszystkich trendach i nowościach rynkowych dotyczących  edycji grafiki cyfrowej w danym sektorze gospodarki, a także podjęła analizę rynku, biorąc pod uwagę najbliższe otoczenie, przedsiębiorstwa oraz czynniki makroekonomiczne naszego miasta.

  • Karol Domański – Identyfikowanie i wybór urządzeń peryferyjnych, podzespołów komputerowych w celu tworzenia optymalnej konfiguracji komputerowej.

Tematem  wiodącym  projektu było tworzenie i specyfikowanie wydajnych konfiguracji stacji roboczych pod kątem potrzeb klienta.

  • Bartosz Jakubowski – Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tworzenia i modernizacji jednostek komputerowych.

Wszystkie projekty realizowaliśmy wykorzystując jako medium komunikacyjne  platformę e- learningową Moodle. Zamieszczaliśmy pliki robocze, dzięki czemu interaktywnie w sposób konstruktywny pracowaliśmy nad poprawkami. Wielokrotnie wykorzystywaliśmy fora internetowe: samouczekprogramisty.pl, żeby nasze projekty były zgodne z najnowszymi standardami języka HTML, CSS 3.0., Java Script, Java Enterprise Edition, wykorzystując niezawodny język  PHP.

W marcu 2019r. uczestniczyliśmy w Mazowieckim Kongresie Zawodowym.  Odbył się on w gmachu Politechniki Warszawskiej i był zorganizowany przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Nasza szkoła jako jedna z siedemnastu placówek na Mazowszu została wybrana do zaprezentowania oferty edukacyjnej kształcenia branżowego. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych, przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego oraz najlepsi uczniowie Technikum Informatycznego – tegoroczni stypendyści Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – czyli Wojtek i  Rafał.  Chłopcy w profesjonalny sposób prezentowali codzienną pracę techników informatyków na własnych projektach. W sposób rzeczowy i konkretny odpowiadali na pytania zainteresowanych. Wszyscy uczestniczyliśmy w tematycznych panelach dyskusyjnych, gdzie mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń.