GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. PONIEDZIAŁEK 9.00 – 14.10
 2. WTOREK 8.00 – 14.15
 3. ŚRODA 8.00 – 14.15
 4. CZWARTEK 8.00 – 14.10
 5. PIĄTEK 8.00 – 14.10

ZBIORY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


Internetowy katalog biblioteki szkolnej


Biblioteka szkolna Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego oferuje swoim czytelnikom bogaty wybór książek, zbiorów specjalnych oraz innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom. W bibliotece gromadzone są dokumenty, które możemy podzielić ze względu na sposób przekazu i odbioru treści na:

 • dokumenty piśmiennicze czyli: książki, czasopisma
 • dokumenty niepiśmiennicze, wśród których można wyróżnić:
 • oglądowe (wizualne) czyli: tablice z ilustracjami, przeźrocza, foliogramy;
 • słuchowe czyli: taśmy magnetofonowe, płyty CD;
 • oglądowo-słuchowe (audiowizualne) czyli: kasety VHS, płyty DVD

Obecnie biblioteka oferuje swoim czytelnikom około 13500 książek. Zaliczamy do nich książki z księgozbioru podręcznego, który udostępniany jest tylko na miejscu. Obejmuje on wydawnictwa informacji bezpośredniej, tzn. encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i terminologiczne, roczniki statystyczne, informatory, albumy, leksykony. Oprócz księgozbioru podręcznego biblioteka oferuje:

 • lektury szkolne
 • literaturę pedagogiczną
 • literaturę młodzieżową
 • nowości wydawnicze
 • książki popularnonaukowe i naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy
 • poezję
 • bogaty wybór beletrystyki polskiej i obcej
 • dokumenty szkolne (np. statut szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki i inne)
 • broszury
 • informatory

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI MOGĄ KORZYSTAĆ UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY ADMINISTRACJI SZKOŁY ORAZ RODZICE.
 2. W BIBLIOTECE NALEŻY ZACHOWAĆ CISZĘ, NIE WOLNO WNOSIĆ JEDZENIA I PICIA.
 3. JEDNORAZOWO MOŻNA WYPOŻYCZYĆ DWIE KSIĄŻKI. PRZECZYTANE KSIĄŻKI POWINNY ZOSTAĆ NATYCHMIAST ZWRÓCONE DO BIBLIOTEKI, GDYŻ CZEKAJĄ NA NIE INNI CZYTELNICY.
 4. UCZNIOWIE PRZYGOTOWUJĄCY SIĘ DO KONKURSÓW, OLIMPIAD ITP. MAJĄ PRAWO DO WYPOŻYCZENIA JEDNORAZOWO WIĘKSZEJ ILOŚCI KSIĄŻEK.
 5. KSIĄŻKI I INNE DOKUMENTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO DOBRO WSPÓLNE. ZAUWAŻONE USZKODZENIA ZGŁASZA SIĘ BIBLIOTEKARZOWI.
 6. W PRZYPADKU ZNISZCZENIA LUB ZGUBIENIA KSIĄŻKI (LUB INNEGO DOKUMENTU) NALEŻY JĄ ODKUPIĆ.
 7. NALEŻY STARANNIE OBCHODZIĆ SIĘ Z KSIĘGOZBIOREM I WYPOSAŻENIEM BIBLIOTEKI.
 8. W PRZYPADKU ZMIANY SZKOŁY CZYTELNIK ZOBOWIĄZANY JEST PRZED ODEJŚCIEM ROZLICZYĆ SIĘ Z BIBLIOTEKĄ.
 9. NA 2 TYGODNIE PRZEZ ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO KSIĄŻKI NALEŻY ODDAĆ DO BIBLIOTEKI.

LISTA LEKTUR SZKOLNYCH I CZASOPISM

Lista czasopism

AS SPRZEDAŻY
BIBLIOTEKA W SZKOLE
BIOLOGIA W SZKOLE
CHEMIA W SZKOLE
COGITO
FIZYKA W SZKOLE
GEOGRAFIA W SZKOLE
GŁOS NAUCZYCIELSKI
KATECHETA
KOMPUTER ŚWIAT
MATEMATYKA W SZKOLE
NEWSWEEK POLSKA
PERSPEKTYWY
POLONISTYKA
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
WIADOMOŚCI HISTORYCZNE

Lista lektur

A. CAMUS – DŻUMA
A. MICKIEWICZ – WYBÓR WIERSZY
A. MICKIEWICZ – DZIADY
A. MICKIEWICZ – PAN TADEUSZ
B. LEŚMIAN – WYBÓR WIERSZY
B. PRUS – KAMIZELKA
B. PRUS – LALKA
CZ. MIŁOSZ – WYBÓR WIERSZY
D. ALIGHIERI – BOSKA KOMEDIA
E. ORZESZKOWA – GLORIA VICTIS
E. ORZESZKOWA – NAD NIEMNEM
F. DOSTOJEWSKI – ZBRODNIA I KARA
F. KAFKA – PROCES
G. HERLING-GRUDZIŃSKI – INNY ŚWIAT
H. KRALL – ZDĄŻYĆ PRZED PANEM BOGIEM
H. SIENKIEWICZ – POTOP
HORACY – WYBÓR PIEŚNI
I KRASICKI – SATYRY (WYBÓR)
J. A. MORSZTYN – WYBÓR WIERSZY
J. CONRAD – JĄDRO CIEMNOŚCI
J. KASPROWICZ – WYBÓR WIERSZY
J. KOCHANOWSKI – PIEŚNI I TRENY (WYBÓR)
J. SŁOWACKI – WYBÓR WIERSZY
J. SŁOWACKI – KORDIAN
J. TUWIM – WYBÓR WIERSZY
J. TWARDOWSKI – WYBÓR WIERSZY
J. W. GOETHE – CIERPIENIA MŁODEGO WERTERA
J. W. GOETHE FAUST
K. NORWID – WYBÓR WIERSZY
K. PRZERWA – TETMAJER – WYBÓR WIERSZY
K.K. BACZYŃSKI – WYBÓR WIERSZY
L. STAFF – WYBÓR WIERSZY
M. BIAŁOSZEWSKI – WYBÓR WIERSZY
M. BUŁHAKOW – MISTRZ I MAŁGORZATA
M. KONOPNICKA – MENDEL GDAŃSKI
M. KUNCEWICZOWA – CUDZOZIEMKA
M. PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA – WYBÓR WIERSZY
MOLIER – ŚWIĘTOSZEK
S. BARAŃCZAK – WYBÓR WIERSZY
S. I.. WITKIEWICZ – SZEWCY
S. MROŻEK TANGO
S. WYSPIAŃSKI – WESELE
S. ŻEROMSKI – LUDZIE BEZDOMNI
S. ŻEROMSKI – PRZEDWIOŚNIE
SOFOKLES – KRÓL EDYP
T. BOROWSKI – POŻEGNANIE Z MARIĄ
T. RÓŻEWICZ – WYBÓR WIERSZY
W. GOMBROWICZ – FERDYDURKE
W. GOMBROWICZ – TRANS-ATLANTYK
W. S. REYMONT – CHŁOPI
W. SZEKSPIR – MAKBET
W. SZYMBORSKA – WYBÓR WIERSZY
Z. HERBERT – WYBÓR WIERSZY
Z. KRASIŃSKI – NIE-BOSKA KOMEDIA
Z. NAŁKOWSKA – GRANICA

NOWOŚCI  KSIĄŻKOWE ZAKUPIONE W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA