W dniu 23 września 2021 r. uczniowie klas matematycznych 1 M i 3 M oraz klasy 1TBE i 3BG uczestniczyły w wykładach online w ramach V edycji Festiwalu Matematyki zorganizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego tematem przewodnim były Liczby.
Uczniowie nasi uczestniczyli w następujących wykładach:
1. dr Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz ,,Znamienite liczby” – klasa 1M, 3M, 1TBE
2. dr Jolanta Grala-Michalak ,,Statystycznie o liczbach” – klasa 1M, 3M
3. dr Bartłomiej Bzdęga ,,Tajemnice trójkąta Pascala” – klasa 3 M
4. prof. UAM dr hab. Maciej Radziejewski ,,O ułamkach łańcuchowych’’ – klasa 3BG