Niepodległość to wolność i odpowiedzialność negocjowana bez przerwy w rodzinnej i państwowej wspólnocie”.
Tak rozumiane niepodległe państwo polskie zrodziło się w latach 1914-1921, kiedy to suwerenny naród tworzył sobie warunki do odpowiedzialnego korzystania z wolności w imię lepszego życia dla siebie i przyszłych pokoleń.
Jednym z Ojców Niepodległości był marszałek Józef Piłsudski.
W wigilię Dnia Niepodległości poczet sztandarowy naszej szkoły złożył kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, oddając hołd Wielkiemu Polakowi.

Świętujmy ten wspaniały dzień – 11 listopada – jak tylko umiemy i chcemy. Wywieśmy flagę państwową , nośmy kotyliony, bierzmy udział w biegu niepodległości, a także w uroczystościach miejskich lub państwowych.

Pamiętajmy słowa Thomas Sowella „Polska to jedno z wielu państw podbitych przez silniejszych sąsiadów, a jednocześnie jedno z niewielu, którym udało się później odrodzić”.