W dniu 27 października w Ciechanowie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej, organizowana z Okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie. Medale przyznawane były przez Ministerstwo Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Odznaczenie otrzymali również nauczyciele Zespół Szkół Nr2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku, a mianowicie pani wicedyrektor Małgorzata Kujawska, pan wicedyrektor Paweł Białecki i pani Anna Gajewska. Nagrodzonym towarzyszyła pani dyrektor Bożena Dzitowska.