W dniu 5 lipca 2022r. zapraszamy absolwentów naszej szkoły po odbiór świadectw dojrzałości.