Podsumowanie Konkursu Informatycznego „Programowanie w języku Python dla szkół podstawowych”

W dniu 7.06.2022 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego odbyło się podsumowanie Konkursu Informatycznego „Programowanie w języku Python dla szkół podstawowych”. W uroczystości wzięli udział: Pani Elżbieta Wiśniewska – Starosta Powiatu Płońskiego, Pani Bożena Dzitowska – Dyrektor ZS nr 2 w Płońsku oraz uczestnicy etapu finałowego wraz z opiekunami ze szkół podstawowych powiatu płońskiego. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym do rozwiązania był test online. Etap finałowy składał się z testu i dwóch zadań wymagających umiejętności praktycznych z zakresu programowania w języku Python. Zwycięzcą konkursu został Krystian Żelech ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Baboszewie. Drugie miejsce uzyskał Mateusz Szcześniak – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku. Trzecie miejsce ex aequo Amelia Karolak ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Płońsku i Jerzy Szczepek – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku. Wyróżnienie otrzymał Jakub Ostrowski ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą. Wyżej wymienieni otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Płońskiego oraz został wpisany do wykazu Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Głównym koordynatorem konkursu był Pan Wojciech Zielonka – nauczyciel matematyki i informatyki, a asystowali mu uczniowie z klas matematyczno-informatycznych naszego Zespołu.

Laureatom i wyróżnionym oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy.