W ramach realizowanego „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli MEiN” została uruchomiona Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza.

Platforma ma być miejscem kontaktu oraz bazą narzędzi badawczo-diagnostycznych i szkoleń. Poprzez platformę można się już zapisywać na dyżury do specjalistów oraz na szkolenia (systematycznie będą dodawane nowe).

Przesyłam Państwu link do Platformy specjalistyczno-doradczej: https://pwpp.uksw.edu.pl/ – zachęcamy do jej odwiedzenia.

W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji (tel. 508 274 442, mail – i.szypulska@uksw.edu.pl)