Pragniemy poinformować, że Rada Rodziców doposażyła naszą szkołę w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt. Środki zgromadzone z wpłat rodziców na rzecz szkoły są odpowiednio rozdysponowywane zgodnie z potrzebami decyzją Prezydium Rady Rodziców.
Dzięki wsparciu Rady Rodziców kwotą ok. 35 tyś. zł. wyposażona została pracownia językowa, zakupiono między innymi meble uczniowskie wraz z ergonomicznymi krzesłami, biurko nauczyciela z dotykowym ekranem, stanowiska uczniowskie wyposażone są w słuchawki, a całość zarządzana jest z panelu nauczyciela. Wyposażenie pracowni umożliwia pracę grupie 24 osobowej, ale sala pomieści 30 uczniów.
Dostaliśmy także dofinansowanie w kwocie 2500 zł. od Rady Rodziców na zakup towarów do sklepiku szkolnego, wyposażenia oraz materiałów jednorazowych – niezbędnych do uruchomienia Spółdzielni Uczniowskiej.
Zakupiono sprzęt komputerowy do pracowni przedmiotów zawodowych w technikum informatycznym. Rada Rodziców dołożyła 30 tyś. zł. do zakupu w pełni wyposażonych zestawów komputerowych wraz z monitorami oraz oprogramowaniem. Sprzęt jest wykorzystywany do przygotowania uczniów klas technikum informatycznego do egzaminów zawodowych z kwalifikacji INF.03 oraz poprawił komfort codziennej pracy uczniów.
Dziękujemy.