Stypendyści 2020/2021

„Mazowsze – Stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
Miło nam poinformować, że w tym roku szkolnym 2020/2021 po raz kolejny 6 uczniów naszej szkoły znalazło się na liście stypendystów Urzędu Marszałkowskiego.

Uczniowie Stypendyści w roku szkolnym 2020/2021:
1. Igor Karwowski klasa 4TI
2. Alan Masiak klasa 4TIE
3. Bartłomiej Pantow klasa 4TIE
4. Jakub Pydynowski klasa 3TI1
5. Krzysztof Tomaszewski klasa 4TI
6. Jakub Zadrożny klasa 3TI1

Projekt „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” przeznaczony jest dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim, w ramach VI edycji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3. W tym roku 6 uczniów z Technikum Informatycznego uzyskało wysokie średnie, co najmniej 4,75 i więcej z przedmiotów ogólnokształcących oraz oceny celujące z przedmiotów zawodowych. Po wykonaniu projektów informatycznych otrzymają stypendia zawodowe, każdy w wysokości 5.000 zł.
Opiekunem wszystkich sześciu stypendystów z Technikum Informatycznego jest Pani Renata Honczar, nauczyciel przedmiotów zawodowych: witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych oraz administrowanie bazami danych, która jest dwukrotną laureatką nagrody opiekuna roku za wyróżnione projekty uczniowskie na forum województwa mazowieckiego.
Stypendia są udzielane w celu umożliwienia rozwoju pasji zawodowych uczniom z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych i pragnących pogłębiać swoje umiejętności. Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze!