UWAGA !!!

UCZNIOWIE WSZYSTKICH KLAS LICEUM, TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ, MIESZKAJĄCY NA TERENIE PŁOŃSKA, U KTÓRYCH DOCHÓD NETTO MIESIĘCZNY NA OSOBĘ NIE PRZEKRACZA 528 ZŁ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE.

Od   1 stycznia 2022 roku nastąpi zmiana w wyliczeniu miesięcznego dochodu  dla osoby w rodzinie będzie wynosić  600,00zł

W związku ze zwiększonym kryterium   dochodowym na osobę w rodzinie, oraz dochodu z ha przeliczeniowego proponujemy również  przyjmować  (do dnia 15 września br) wnioski  z kryterium przekraczającym kwotę obecnie obowiązująca – tj 528,00zł.

Prosimy zwracać uwagę na treść wypełnianych   wniosków aby zawierały dokładne dane takie jak:  adresy  zamieszkania, numery kont, na które należy przekazywać środki na stypendia i zasiłki szkolne, numery telefonów, uczeń której klasy, wysokość dochodu w rodzinie, a także opis sytuacji materialnej z uzasadnieniem.

W TYM CELU NALEŻY POBRAĆ WNIOSEK U PEDAGOGA SZKOLNEGO LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY, WYPEŁNIĆ GO I DO DNIA 15 WRZEŚNIA (ŚRODA) DOSTARCZYĆ GO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ O DOCHODACH ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2021 I ODDAĆ WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO SEKRETARIATU SZKOŁY.

PEDAGOG SZKOLNY