W dniu 27.01.2022r Zespół Szkół nr2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku podpisał porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Płońsku działającym w ramach struktur Centrum Zdrowia “Szansa”. Ośrodek mieści się na ulicy Wiejskiej 25 B w Płońsku.
W ramach porozumienia Ośrodek i nasza szkoła będą świadczyć wsparcie i pomoc dla młodzieży doświadczającej różnego rodzaju trudności (kryzysów) psychicznych. Szczegóły dotyczące zasad współpracy będą dostępne w gabinecie pedagoga szkolnego.

Zapraszamy wszystkich chętnych i potrzebujących pomocy.