Zebranie z rodzicami

Szanowni Państwo, we wtorek 3 stycznia 2023r. w godz. 16.30 – 17.30 odbędzie się obowiązkowe zebranie z rodzicami uczniów klas I, II, III liceum, technikum i szkoły branżowej oraz klas IV TI i IV TBH, podczas którego zostaną oni poinformowani o proponowanych dla uczniów ocenach śródrocznych oraz proponowanej ocenie zachowania. Zapraszamy też na  indywidualne konsultacje dla rodziców, którzy zgłoszą potrzebę rozmowy z nauczycielami przedmiotu lub pedagogiem szkolnym. Wszyscy nauczyciele przebywają w szkole do dyspozycji rodziców w godzinach trwania zebrań.