Szanowni Państwo, jutro tj. we wtorek 4 stycznia o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami poświęcone przede wszystkim poinformowaniu rodziców o ocenach śródrocznych proponowanych dla ich dzieci. W związku z trudną sytuacją epidemiczną zebranie odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Teams.