W imieniu Elżbiety Wiśniewskiej Starosty Powiatu Płońskiego zapraszamy na wydarzenie – Debata – Pierwszy sygnał – 18 marca br. o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. Spotkanie skierowane jest do osób, które bezpośrednio współpracują oraz biorą czynny udział w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Zachęcamy nauczycieli, pedagogów, księży oraz rodziców do udziału w Debacie.

Na spotkaniu rozmawiać będziemy na temat przyczyn samobójstw wśród dzieci i młodzieży, o sygnałach wskazujących na to, że dziecko potrzebuje wsparcia, a także o tym gdzie szukać pomocy.

Debatę poprzedzą wykłady specjalistów w zakresie psychologii i pedagogiki

Iwona Witulska – Przyczyny prób samobójczych w ujęciu socjologiczno–pedagogicznym
Nauczyciel Zespołu Szkół w Raciążu i Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Baboszewie. W ramach przewodu doktorskiego przeprowadziła badania, których głównym celem było ustalenie, jakie są przyczyny samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Uczestniczka konferencji naukowych. Liczne publikacje w monografii naukowej oraz czasopismach pedagogicznych, udział w projektach badawczych.

Michał Symonowicz – Samobójstwa nastolatków w kontekście relacji i wyzwań związanych z wiekiem
Psycholog, specjalista w zakresie interwencji kryzysowej. Zawodowo związany z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Centrum Zdrowia Szansa, gdzie pomaga młodzieży.

Organizatorami spotkania jest Starostwo Powiatowe w Płońsku, Komenda Powiatowa Policji w Płońsku, Stowarzyszenie Proobronne Centrum Edukacji Wataha oraz Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku.

LINK: https://www.powiat-plonski.pl/pl/aktualnosci/debata-pierwszy-sygnal.html

Spotkanie ma charakter otwarty, jednak z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc dla uczestników wydarzenia prosimy o zgłoszenie do nas chęci udziału: zapisy telefoniczne lub sms 

664 907 202 lub e-mailowo promocja@powiat-plonski.pl