W dniu 14 marca 2023 roku obchodziliśmy „Dzień liczby pi” w ramach którego tematyka liczby pi została ujęta na lekcjach matematyki i informatyki w formie pogadanek, gazetek itp. Ponadto:

· Uczniowie wykonali banery tematyczne na zajęciach informatyki;

· Na lekcjach matematyki rozwiązywali zadania za zastosowaniem liczby pi;

· Na informatyce w klasach matematycznych uczniowie pisali programy z zastosowaniem liczy pi.