W dniu 9 marca 2023 roku w Zespole szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego odbył się  „Dzień Matematyki w Płońsku” zorganizowany przez Powiat Płoński we współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu płońskiego. W ramach ww. imprezy odbyły się następujące wydarzenia:

  • Finał Powiatowego Konkursu Matematycznego dl uczniów szkół ponadpodstawowych;
  • Wykład na uczniów – „Paradoksy matematyki” prowadzony przez dr Michała Zwierzyńskiego – pracownika Wydziału MINI PW;
  • Warsztaty dla uczniów – „Paradoksy matematyki” przeprowadzone przez Huberta Grochowskiego – pracownika Wydziału MINI PW;
  • Wykład dla nauczycieli matematyki – „Aktywizacja uczniów na zajęciach z matematyki” prowadzony przez dr Michała Zwierzyńskiego – pracownika Wydziału MINI PW
  • Wykład na finalistów konkursu – „O zadaniach konkursowych z matematyki”- przeprowadzony przez Dawida Popławskiego – pracownika Wydziału MINI PW

Podsumowaniem była Uroczystość Zakończenia Powiatowego Konkursu Matematycznego na której zostały ogłoszenie wyniki Finału i wręczenie nagród.

Laureatami konkursu zostali:

  • Joanna Machnacka – I miejsce – z I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku;
  • Szymon Borkowski – II miejsce – z Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku;
  • Sebastian Skura – III miejsce – z I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.

Nagrody wręczyła Pani Elżbieta Wiśniewska Starosta Powiatu Płońskiego.

Laureatom gratulujemy uzyskanych wyników, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w ww. wydarzeniu.