FINAŁ POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.
W czwartek w naszej szkole odbył się finał Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego CUTTING EDGE pod honorowym patronatem Elżbieta Wiśniewska Starosta Powiatu Płońskiego . W konkursie mogli wziąć udział uczniowie z klas 7 i 8 szkół podstawowych z naszego powiatu. Do finału przeszło po 2 uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów z 1 etapu konkursu.
Do finałowego etapu zgłosiły się szkoły:
Szkoła Podstawowa Im Ks M K Sarbiewskiego W Sarbiewie
Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku
Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Goławinie
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą
Organizatorzy:
p. Joanna Żakowska, p. Wioletta Goszczyńska