Serdecznie zapraszamy uczniów na uroczystość inauguracji roku szkolnego 2022/2023 zgodnie z następującym porządkiem:

1. Klasy II i III liceum, technikum i szkoły branżowej oraz klasy IV technikum – godz. 9.00 część oficjalna w sali gimnastycznej szkoły, następnie (ok. godz. 9.30) spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach.

2.  Klasy pierwsze liceum, technikum i szkoły branżowej – godz. 10.00 część oficjalna w sali gimnastycznej szkoły, następnie (ok. godz.10.30) spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Ze względu na trwający na terenie szkoły remont dzień 2 września jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zajęcia rozpoczynają się od dnia 5 września- poniedziałek.

Plan zostanie umieszczony na stronie szkoły w dniu 1 września.