23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw.

Celem obchodów jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych.


W chwili obecnej depresja jest jednym z najbardziej – rozpowszechnionych problemów zdrowotnych w krajach Europy, a ponad 50 mln Europejczyków (11%) doświadcza zaburzeń nastroju w którymś momencie swojego życia. Raporty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że do roku 2023 depresja stanie się drugim, najczęstszym po chorobach sercowych, problemem zdrowotnym. WHO szacuje, że na świecie na depresję cierpi 350 milionów osób. Depresja dotyka częściej kobiet niż mężczyzn. Mniej niż połowa z chorych na depresję (a w wielu krajach mniej niż 10 proc.) decyduje się na leczenie.


Jednak nasza psychika to nie tylko emocje, ale również tożsamość, czyli to w jaki sposób przeżywamy siebie i innych. Odpowiada ona za zdolność trafnego spostrzegania emocji i zachowań innych osób, zdolność do angażowania się w korzystne dla nas relacje. To jaki przebieg będzie miała depresja zależy od naszej osobowości i od naszych nawykowych mechanizmów reagowania na stres czy konflikty emocjonalne. Ważne jest, aby pamiętać, że pomoc jest w zasięgu ręki. Jeżeli masz wątpliwości z jakiego powodu masz mniej energii niż zawsze, nie masz apetytu lub to co zawsze sprawiało Ci radość już nie jest tak satysfakcjonujące umów się na bezpłatne konsultacje psychologiczne.