Uczniowie ZS nr 2 w Płońsku przystąpili do międzynarodowego projektu eTwinning pod tytułem: North & South – similarities and differences. Erasmus + experience exchange. Jest on ściśle powiązany z wyjazdem naszych uczniów na praktyki zawodowe do Rimini we Włoszech we wrześniu 2021 roku, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” pt. POLSKI MISTRZ ZAWODU =EUROPEJSKI PRAKTYKANT o numerze 2019-1-PL01-KA102-061770 realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Uczestnicy z krajów Europy Północnej i Południowej porównują swoje wizyty w krajach położonych daleko od ojczyzny w dwóch kierunkach: północnym i południowym. Przenalizują, podzielą się i zastanawiają nad swoimi oczekiwaniami i doświadczeniami z prawdziwego życia.
W ramach projektu uczniowie będą: bawić się poznając różnice i podobieństwa kulturowe, doskonalić umiejętność wyrażania własnego punktu widzenia z szacunkiem dla innych, współpracować w międzynarodowym zespole, ćwiczyć znajomość języków obcych, korzystać z nowoczesnych technologii oraz zastanowić się nad swoją przyszłą pracą. W projekcie wykorzystane zostaną różne narzędzia technologii informacyjnej, np. formularze Google, WordArt.com, PowerPoint czy Prezi. Produktem finalnym będzie publiczna Twinspace, na platfrormie eTwinning. Oprócz naszej szkoły do projektu przystąpiły następujące placówki: Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie, Colegio Alcaste z Hiszpanii
Çarşamba Fen Lisesi z Çarşambi w Turcji, Nefise Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi w Sincan w Turcji, Bandırma Kemal Pireci Anadolu Lisesi z Bandırma w Turcji,.17 stycznia odbyło się online wstępne spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyła pani Ewelina Brzeska. Ustalono harmonogram projektu i formy współpracy. Życzymy udanej współpracy zagranicznej i ciekawych rezultatów projektu, który zakończy się we wrześniu 2022 roku.