Informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w systemie pracy zdalnej

1. Od 21.01.2022r. wszystkie zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji dostępnym w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.
2. Lekcje zdalne będą trwały po 40 minut i będą się odbywać według następującego tygodniowego rozkładu zajęć:

Lekcje zdalne

  • 1. 8.05 -8.45
  • 2. 8.55 -9.35
  • 3. 9.50 -10.30
  • 4. 10.40 -11.20
  • 5. 11.40 -12.20
  • 6. 12.30 -13.10
  • 7. 13.20 -14.00
  • 8. 14.10 -14.50
  • 9. 14.55 -15.35
  • 10.15.40 – 16.20

3. Lekcje zdalne będą prowadzone za pośrednictwem aplikacji Teams, platformy Moodle. Uczniowie są zobowiązani do wykorzystywania urządzeń zaopatrzonych w kamerę i głośniki.

Regulamin kształcenia na odległość