Ogłoszenie

W dniu 7 lipca 2023 r. zapraszamy absolwentów naszej szkoły po odbiór świadectw dojrzałości.

Absolwenci LO:
Klasa 4 B – godz. 9.00

Klasa 4 H – godz. 9.30
Klasa 4 J – godz. 10.00
Klasa 4 M – godz. 10.30

Absolwenci Technikum:

Klasa 4 TIG – godz. 11.00
Klasa 4 THG – godz. 11.30
Klasa 4 TBG – godz. 12.00
 
Absolwenci z lat ubiegłych – godz. 12.30
 
Miejsce odbioru – sala nr 9