Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach 17 – 30 maja 2021 roku w naszej szkole prowadzone będzie nauczanie w trybie hybrydowym, tj. zajęcia będą realizowane w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia odpowiednio w szkole, oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Szczegółowe informacje zostały przekazane uczniom i ich rodzicom przez e-dziennik.