7 czerwca w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego CUTTING EDGE pod honorowym patronatem Elżbiety Wiśniewskiej Starosty Powiatu Płońskiego. Był to konkurs skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z Powiatu Płońskiego. Do rywalizacji przystąpiło 10 podstawówek:
SP nr 2 w Płońsku
SP z Czerwińska nad Wisłą
SP z Jońca
SP nr 1 w Płońsku
SP nr 3 w Płońsku
SP z Goławina
SP ze Smardzewa
SP z Sochocina
SP z Nacpolska
SP z Siedlina
Po kilku słowach powitania ze strony organizatorów oraz Dyrekcji, punktualnie o 9.00 uczniowie przystąpili do testu konkursowego , który składał się z 5 zadań sprawdzających znajomość struktur leksykalno-gramatycznych, pytań otwartych związanych z życiem społeczno-kulturowym oraz pytań dotyczących wiedzy o krajach anglojęzycznych.
O godzinie 11.00 poznaliśmy laureatów:
1 miejsce – Bartosz Kulik SP nr 2 w Płońsku
2 miejsce – Kacper Gajo SP z Czerwińska nad Wisłą
3 miejsce – Kacper Kozłowski SP z Czerwińska nad Wisłą
Przyznano także 2 wyróżnienia :
Michalina Jankowska – SP nr 2 w Płońsku
Mateusz Marlęga – SP nr 1 w Płońsku
Laureatom i wyróżnionym pogratulowała pani Dyrektor Bożena Dzitowska. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy dyplomy uznania.
Organizatorami konkursu były nauczycielki języka angielskiego w ZS nr2 p. Joanna Żakowska oraz p. Wioletta Goszczyńska
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział.