Dbając o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w Zespół Szkół Nr2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku została przeprowadzona próbna ewakuacja.
Po usłyszeniu sygnałów alarmowych cała szkolna społeczność przedostała się drogami ewakuacyjnymi na teren zielony przy akwenie Rutki.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.