Projekt zagraniczny, realizowany we współpracy ze słowacką szkołą Obchodna akademia, Povażska Bystrica.