W dniu 7 grudnia 2022r. w Mławie odbyła się uroczystość wręczenia uczniom Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
W naszej szkole stypendium za najwyższe wyniki nauczania w ubiegłym roku szkolnym otrzymali:
Olaf Karabin – uczeń klasy II M (III Liceum Ogólnokształcące)
Sebastian Sobierański – uczeń klasy II TI (Technikum nr 2)
Adam Grabarczyk – – uczeń klasy IV TIG (Technikum nr 2)
Gratulujemy