W Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Delegatury Ciechanowskiej Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Zespół Szkół Nr2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku reprezentowało dwóch uczniów. Kacper Smardzewski z klasy 2 M uzyskał najwyższą średnią ocen – 6.0 w III Liceum Ogólnokształcącym w ZS nr 2, a Sebastian Sobierański z klasy 3 TI Technikum informatycznego uzyskał najwyższą średnią ocen – 5,30 w II Technikum w ZS nr 2 w Płońsku.
W tej uroczystej chwili naszym wspaniałym stypendystom towarzyszyła Pani Dyrektor Bożena Dzitowska.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.