W dniu 19.06.2023 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach na temat bezpiecznych wakacji prowadzonych przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku p. Annę Ozimkiewicz. Dziękujemy za przeprowadzone zajęcia.