W dniach 26 i 27 kwietnia 2022 roku klasa 4TH oraz część uczniów z klasy 3THG i 3TH brała udział w Kursie Menedżer organizowanym w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” – listopad 2021. Nasi handlowcy mieli możliwość nabycia wiedzy z zakresu zarządzania oraz umiejętności interpersonalnych, w tym słuchania i komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej – z wartościowym i precyzyjnym komunikatem, który stanowi fundament profesjonalnej postawy biznesowej. „Rozumienie innych zaczyna się od rozumienia siebie” – dlatego każdy uczestnik spotkania wypełnił kwestionariusz interpersonalny, poznając swój styl komunikacji, swoje mocne strony i obszary do rozwoju. Na szkoleniu nasi handlowcy poznali podstawy autoprezentacji, planowania i organizowania pracy zespołu oraz wyznaczania celów zgodnie z metodą SMART. Ponadto nauczyli się umiejętnego delegowania zadań na podstawie modelu przywództwa Hersey’a i Blanchard’a oraz skutecznego udzielania informacji zwrotnej na bazie komunikatu JA.
Kurs zakończył się egzaminem – ponadto uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.