Zapraszamy do udziału w konkursie informatycznym „Programowanie w Języku Python dla szkół podstawowych”, który jest objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Płońskiego i wpisany do wykazu Mazowieckiego Kuratora Oświaty organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku.
Koordynatorem konkursu jest pan Wojciech Zielonka