Program Cisco Networking Academy Partner oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

https://www.netacad.com/

W 1997 roku Cisco uruchomiło program Cisco Networking Academy Partner (CNA). Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 140 krajach wiedzę na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie ponad 400 000 uczniów i studentów. Mają oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej.

Program nauczania Cisco Networking Academy Partner odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. Program Cisco Networking Academy Partner realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-nauczanie). Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://cisco.netacad.net) udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

ZAKRES PROGRAMU NAUCZANIA W AKADEMII CISCO
terminologię sieciową i protokoły
standardy sieci komputerowych
sieci lokalne (LAN) sieci rozległe (WAN)
modele OSI okablowanie sieciowe
urządzenia sieciowe (m.in. routery, przełączniki)
Internet
protokół IP
adresowanie w sieci
Istotna uwaga jest poświęcona zagadnieniom utrzymania i serwisowania sieci oraz budowie bezpiecznych sieci komputerowych. Z założenia osoby przystępujące do programu powinny mieć umiejętność obsługi komputerów osobistych. Nie jest natomiast wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych.