3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Obchodzony jest od 1992 roku. Dzień ten został ustanowiony przez ONZ na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. W tym dniu zwiększamy świadomość o ograniczeniach, jakie napotykają osoby niepełnosprawne oraz o potrzebach likwidowania tych ograniczeń. Wychodząc z domu osoby niepełnosprawne natrafiają na utrudnienia takie jak: schody, barierki, wysokie krawężniki, brak podjazdów, zbyt wąskie drzwi lub przejścia, za małe łazienki, niedostosowane windy oraz niewystarczające komunikaty dźwiękowe, wiadomości bez lektora języka migowego, zbyt drobna i niekontrastowa czcionka. Nie bądźmy obojętni przechodząc obok osób potrzebujących, interweniujmy, gdy widzimy że trzeba poprawić funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, podziwiajmy je że tak świetnie sobie radzą w życiu. Oni nas potrzebują, mamy wpływ na ich lepsze życie.