uczniowie klasy 3H na wykładzie

W dniu 8 grudnia 2021 r. odbył się wykład o tematyce prawnej dla uczniów klasy 3H. Zajęcia poprowadził p. mec. Mikołaj Mucha, współpracujący z Fundacją Togatus Pro Bono.
Młodzież klasy humanistycznej miała okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat swobód obywatelskich zawartych w Konstytucji RP oraz poznać zasady funkcjonowania sądów. Ponadto omówiona została mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów.