ZAPRASZAMY do udziału w konkursie “Dobrze o sobie” zorganizowanym w ramach Działań realizowanych w roku 2022 przez Fundację Zobacz… JESTEM w ramach konkursu „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji.

Zadaniem konkursowym młodych ludzi będzie: Dobranie się w 2- lub 3-osobowe zespoły i stworzenie filmiku w obszarze budowania poczucia własnej wartości. Młodzi ludzie w filmiku mogą opowiadać o tym, jak budować poczucie własnej wartości, mogą opowiedzieć o tym, co buduje ich poczucie wartości, mogą dobrze o sobie mówić na filmiku – pozostawia się to ich pomysłowości i kreatywności.

Filmiki należy nadsyłać do 8.11.2022r. Stworzony filmik opatrzony #dobrzeosobie oraz odpowiednimi logotypami będzie umieszczany w mediach społecznościowych.
Każdy zgłoszony zespół otrzyma od Fundacji materiały na temat budowania poczucia własnej wartości oraz dokładny opis działań konkursowych oraz weźmie udział w warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego.

Przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym –  p.Dorotą Kołodziejską.