Szkolny Konkurs na najlepszy „ Wywiad z moim ulubionym nauczycielem”

 1. Cele i przedmiot konkursu

Przygotowanie wywiadu z dowolnym nauczycielem uczącym w Zespole Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku. Wywiad może być zaprezentowany w wybranej z poniższych form:

 • Wywiad spisany i dostarczony w formie papierowej wraz z dokumentacją zdjęciową (np. selfie z nauczycielem);
 • Prezentacja multimedialna (PowerPoint) zawierająca pytania i odpowiedzi, a także dokumentację zdjęciową.

Tematem przewodnim wywiadu jest prezentacja nauczyciela od nieznanej strony – hobby, zainteresowania, informacje o tym dlaczego został nauczycielem itp.

Wywiad powinien być autoryzowany przez nauczyciela (nauczyciel powinien zatwierdzić ostateczną wersję tekstu).

Cele:

 • przedstawienie społeczności szkolnej nauczycieli od nieznanej strony;
 • budowanie pozytywnych relacji na linii nauczyciel-uczeń;
 • wykorzystanie ciekawych technik prezentacji do konkursu;
 • zainteresowanie społeczności szkolnej metodami pozyskiwania informacji;
 • rozwijanie umiejętności rozmowy i kompetencji społecznych.
 • Miejsce i termin składania prac konkursowych

Konkurs trwa od 18 września do 4 października 2023 roku.

Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych na adres leonrutkowskiplonsk@gmail.com

: do 4 października 2023 r.

Każda praca powinna zawierać informację o imieniu i nazwisku autora, klasie i wskazywać nauczyciela, z którym został przeprowadzony wywiad.

 • Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas szkolnej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.

Najlepszy wywiad zostanie upubliczniony na stronie internetowej i fanpage’u szkoły.

Zgody dla uczestników konkursu do podpisania dla rodziców:

 1. Wyrażam zgodę na upublicznienie mojej pracy konkursowej po rozstrzygnięciu konkursu, w ramach przekazania informacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat konkursu, wraz z informacją o autorze pracy.
 2. Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych oraz wizerunku w celu przekazania informacji o konkursie za pomocą kanałów komunikacyjnych takich jak Facebook, strona internetowa.