Szkolny konkurs  na najlepszy TikTok „Moje szkolne życie – na wesoło”.

Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego filmiku „Moje życie szkolne – na wesoło”

2. Interesujesz się nagrywaniem lub po prostu oglądasz TikTok’a? Nagraj film promujący szkołę inspirując się obecnymi trendami w aplikacji! Pokaż jak powinno się nagrywać TikToki!

Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs trwa od 18 września do 4 października 2023 roku.

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.

2. Uczestnik  jest zobowiązany przedstawić swój autorski projekt.

3. Do Konkursu mogą być zgłoszone filmy, które spełniają następujące warunki:

a) są przeznaczone do publikacji w Internecie lub do projekcji multimedialnych,

b) promują Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku ,

c) Film musi spełniać wymogi techniczne tj. (odpowiednią jakość – musi być nagrany w ciągu dnia, w szkole),

d) trwają do 45 sekund.

e) przy każdym wysłanym linku do filmu powinny być podane imię i nazwisko oraz klasa uczestnika.

Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest nagranie filmu trwającego do 45 sekund, który będzie opowiadał o szkolnym życiu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku.

3. Film zgłoszony do Konkursu musi nadawać się do publikacji w mediach społecznościowych, nie może zawierać elementów objętych prawami autorskimi osób trzecich.

Miejsce i termin składania prac konkursowych

Na linki do filmików czekamy do 4 października 2023 r. na poczcie internetowej leonrutkowskipoczta@gmail.com

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas szkolnej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.

Najlepsze filmy zostaną upublicznione na stronie internetowej i fanpage’u szkoły.

    Uwaga: uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że ewentualne osoby znajdujące się na zdjęciu wyraziły zgodę na ich publikację na stronie szkoły. Uczestnik przekazuje nieodpłatnie prawo do wykorzystywania zdjęć przez szkołę w celach promocyjnych.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zgody dla uczestników konkursu do podpisania dla rodziców:

  1. Wyrażam zgodę na upublicznienie mojej pracy konkursowej po rozstrzygnięciu konkursu, w ramach przekazania informacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat konkursu, wraz z informacją o autorze pracy.
  2. Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych oraz wizerunku w celu przekazania informacji o konkursie za pomocą kanałów komunikacyjnych takich jak Facebook, strona internetowa.