Szkolny Konkurs Fotograficzny „Nasza szkoła w moim obiektywie”

   Regulamin konkursu:

1. Uczestnicy:

    Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespół Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku

Konkurs trwa od 18 września do 4 października 2023 roku.

2. Cele konkursu:

    – utrwalenie w formie fotografii miejsc w szkole i wokół szkoły,

    – rozwijanie pasji fotograficznych,

    – promocja szkoły,

    – efektem konkursu będzie wystawa prac

3. Tematyka zdjęć:

    – życie codzienne szkoły; ludzie, okolica, zajęcia.

4. Wymogi konkursowe:

    – konkurs jest jednoetapowy,

    – uczestnik może zgłosić max. 3 zdjęcia

    – fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe, mogą być zdjęcia w formie kolażu,

 – Każda praca powinna zawierać informację o imieniu i nazwisku autora, klasie

    Na fotografie czekamy do 4 października 2023 r. na poczcie internetowej leonrutkowskipoczta@gmail.com

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas szkolnej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.

Najlepsze filmy zostaną upublicznione na stronie internetowej i fanpage’u szkoły.

    Uwaga: uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że ewentualne osoby znajdujące się na zdjęciu wyraziły zgodę na ich publikację na stronie szkoły. Uczestnik przekazuje nieodpłatnie prawo do wykorzystywania zdjęć przez szkołę w celach promocyjnych.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zgody dla uczestników konkursu do podpisania dla rodziców:

  1. Wyrażam zgodę na upublicznienie mojej pracy konkursowej po rozstrzygnięciu konkursu, w ramach przekazania informacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat konkursu, wraz z informacją o autorze pracy.
  2. Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych oraz wizerunku w celu przekazania informacji o konkursie za pomocą kanałów komunikacyjnych takich jak Facebook, strona internetowa.