Od 12 kwietnia w naszej szkole gościliśmy na zajęciach Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów Panią Annę Magnuszewską, która objaśniła uczniom klas drugich liceum i technikum prawa konsumenckie.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów