Grupa 24 uczniów i 3 opiekunów z projektu z „Praktyki zawodowe we Włoszech inwestycją w przyszłość” o numerze 2022-1-PLO1-KA122-VET-000073131 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „ Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego właśnie wróciła do domu.
Podczas dwutygodniowego pobytu w Rimini, we Włoszech, mogli oni przekonać się jak żyje się w tym kraju, poznać jego kulturę i tradycje oraz, przede wszystkim, zobaczyć jak się tam pracuje.
Uczestnicy doskonalili kompetencje nie tylko zawodowe, ale również językowe i społeczne.
Na spotkaniu ewaluacyjnym, w siedzibie partnera projektu, firmy Sistema Turismo, wszyscy praktykanci otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie praktyki zawodowej.