Sukcesy uczniów z klas matematyczno – informatycznych III LO w konkursach
Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku szkolnym nasi uczniowie z klas matematyczno – informatycznych uzyskali wysokie wyniki w konkursach matematycznych.
1) Laureatami Powiatowego Konkursu Matematycznego im. Stefana Banacha organizowanego przez I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zostali:
• w kategorii klas pierwszych – Rozalia Wyłupek I miejsce, Aleksandra Ostrowska III miejsce;
• w kategorii klas drugich – Dominik Łubiński II miejsce, Kacper Smardzewski III miejsce;
• w kategorii klas trzecich – Mateusz Bielski III miejsce;
• w kategorii klas maturalnych – Przemysław Ostrowski I miejsce.
2) Finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „CONTINUUM” organizowanego przez Politechnikę Warszawską Filia w Płocku został Mateusz Bielski z klasy 3 M.
Opiekunem wyżej wymienionych uczniów jest p. Wojciech Zielonka
Serdecznie wszystkim wymienionym gratulujemy uzyskanych sukcesów.